Skip to content
Geplaatst op 21 oktober 2023

Literaire Salon met Fokke Obbema op zondag 26 november.Eus Wijnhoven interviewt Fokke Obbema naar aanleiding van zijn nieuwe boek  Stervelingen
Wat is de essentie van het leven, in het licht van onze sterfelijkheid? Om die vraag te beantwoorden voerde Fokke Obbema ruim veertig gesprekken met personen die geconfronteerd werden of worden met de dood, of die beroepsmatig veel met de dood te maken hebben – een patholoog-anatoom en tevens filosoof, een terminaal zieke twintiger, een bijna honderdjarige milieuactiviste, een advocaat met een bijna-doodervaring, een hospicemedewerker, een psychologe die de wacht is aangezegd, kortom: stervelingen. De gesprekken gaan over wat het betekent om mens te zijn: over lijden en leven, over vechten en veerkracht, over angst en aanvaarding, over opgedane inzichten en levenswijsheden. Na zijn bestsellers De zin van het leven en Een zinvol leven is Fokke Obbema nu terug met een rijk boek vol levenswijsheid dat het leven beschouwt door over de dood te spreken.

Nadat hij in 2017 een hartstilstand had doorgemaakt, ging Obbema tijdens zijn herstelperiode op zoek naar de zin van het leven.
Zijn interviews met diverse mensen leverden hem zeven inzichten op die in 2019 werden opgenomen in zijn boek De zin van het leven. In dit boek staan naast Obbema’s persoonlijke verhaal over zijn hartstilstand, een serie interviews die allemaal begonnen met de vaste beginvraag ‘Wat is de zin van ons leven?’

In zijn vervolgboek Een zinvol leven uit 2021 laat hij mensen vertellen waar het volgens hen in het leven om zou moeten draaien.Aan de vele meningen uit het boek kunnen lezers hun eigen mening toevoegen. Door het eigen levensverhaal op te tekenen, te beginnen met de vormende ervaringen uit de jeugd en vervolgens die uit de tijd van volwassenheid. De betekenis van die ervaringen kan helpen een soort levensles of motto te formuleren.Het scherp krijgen van de levensles kan nuttig zijn in tijden van tegenslag.

Eus Wijnhoven is uitgever van de Delftse uitgeverij Gist en recensent onder andere voor De Omslag website.

Datum:        Zondag 26 november
Plaats:         Synagoge, Koornmarkt 12
Prijs:           € 15,50
Zaal open : 14,30 uur
Aanvang:    15.00 uur

Wilt u plaatsen bestellen? Klik dan  hier!

Of bel ons: 0152121510 of mail ons: info@deomslagdelft.nl of kom langs in onze leuke winkel!

 

 

Geplaatst op 20 oktober 2023

Er is weer een Delftse kalender 2024

Jan van der Mast maakte een fraaie kalender met veel Delftse ‘weetjes’.
Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

 


Geplaatst op 13 oktober 2023

Onmisbare boeken over het Palestijns-Israëlisch conflict in NRC van 13 oktober

 

 

Israël-Gaza – Welke boeken geven inzicht in de achtergronden van de oorlog tussen Israël en Hamas? Wat zijn de geopolitieke gevolgen van het conflict en wat is de impact op de mensen in de regio en daarbuiten? NRC maakte een gids met 10 aanbevolen boeken.

1.STANDAARDWERK OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE OORLOG IN 1948

Benny Morris: 1948. A History of the First Arab-Israeli War  €23,00

Een van de meest geciteerde historici in Israël is Benny Morris. Als kopstuk van de ‘nieuwe historici’ stond Morris kritisch tegenover de klassieke zionistische geschiedschrijving in Israël. Zijn boek 1948. A History of the First Arab-Israeli War geldt als een standaardwerk, waarbij kritiek op Israël niet wordt geschuwd. Toch is Morris zélf ook een overtuigd zionist. In zijn boek beschrijft hij onder meer nauwgezet de verdrijving van 700.000 Palestijnen in 1948. Deze verdrijving beschouwt hij als een noodzakelijk kwaad, omdat er anders geen Joodse staat was gekomen. Ongeacht zijn overtuiging heeft hij met dit boek gedegen geschiedschrijving bedreven.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

2.PROVOCATIEVE ESSAYBUNDEL OVER EEN SLOPEND CONFLICTI

Ilan Pappé: Ten Myths About Israel – € 12,95

Geschiedschrijving is natuurlijk nooit neutraal, maar zelden wordt dit zo expliciet gemaakt als door Ilan Pappé. In het voorwoord van zijn boek Ten Myths About Israel schrijft deze Israëlische historicus: ‘Dit is geen evenwichtig boek; het is de zoveelste poging om het machtsevenwicht te herstellen namens de gekoloniseerde, bezette en onderdrukte Palestijnen in het land van Israël en Palestina.’ Niet alle mythes die hij ontkracht zijn echte mythes, of hij ontkracht ze niet overtuigend. Het boek is meer een essaybundel dan een geschiedkundig werk. Wel zijn zijn stellingen provocatief, interessant voor wie zijn gedachten over het slopende conflict wil prikkelen.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

3. BOEK OVER HET MORELE VERVAL VAN DE ISRAELISCHE VEILIGHEIDSDIENSTEN

Ronen Bergman – Schaduwoorlog € 39.99

In Schaduwoorlog beschrijft de Israëlische journalist Ronen Bergman het morele verval van de Israëlische veiligheidsdiensten en de strategische blindheid van de verantwoordelijke regeringsleiders. In de tweede intifada werden bijvoorbeeld consequent Palestijnse bommenmakers met ‘doelgerichte voorzorgsmaatregelen’ uitgeschakeld, zoals de geheime diensten hun moordaanslagen noemde. Alleen al door gebrek aan goede bommen doofden toen de aanslagen uit. Maar precies doordat een goed gekozen moord een direct terroristisch probleem kan oplossen kozen de Israëlische leiders steeds vaker voor dat middel, véél makkelijker dan moeilijke onderhandelingen of wankele politieke initiatieven. Korte-termijntactiek verhindert zo een lange-termijnoplossing.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

4.KOLONIALE GESCHIEDENIS AAN DE HAND VAN ZES SLEUTELMOMENTEN

Rashid Khalidi: De honderdjarige oorlog tegen Palestina. Een geschiedenis van kolonialisme en verzet.  € 29,99

In De honderdjarige oorlog tegen Palestina vermengt historicus Rashid Khalidi scherpe historische analyse met zijn bijzondere Palestijnse familiegeschiedenis. Aan de hand van zes sleutelmomenten in de afgelopen eeuw beschrijft Khalidi onder meer de totstandkoming van het zionistische project, de oprichting van Israël en daarmee de verdrijving van de Palestijnen en de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. In de ogen van Khalidi is er sprake van een koloniaal conflict waarin de Palestijnen een gerechtvaardigde vrijheidsstrijd voeren. Rashid Khalidi argumenteert overtuigend, ontziet tegelijk de Palestijnen niet. Hij concludeert: zonder serieuze vredesinitiatieven zal de oorlog nog lang voortduren.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

Rashid Khalidi: De honderdjarige oorlog tegen Palestina. Een geschiedenis van kolonialisme en verzet.€ 31.99


Een klassieke gids over de intellectuele grondslagen van het zionisme is The Zionist Idea van Arthur Hertzberg, gepubliceerd in 1959. Bijna zestig jaar later verscheen er een soortgelijk boek van Michael Brenner, In Search of Israel. The History of an Idea. Brenner, hoogleraar Joodse geschiedenis in München en directeur van het Centrum voor Israëlstudies van de American University in Washington, schreef een ideeëngeschiedenis van twee complexe fenomenen: zionisme en de Joodse staat. In zijn boek volgt hij in zes hoofdstukken tal van zionistische ideeën, vanaf het laat-19de-eeuws Europa tot het Israël van nu. Hij beschrijft de Joden als ‘archetypische anderen’ en laat zien hoe zij, sinds het Oude Egypte, samenlevingen hebben bezig gehouden. In elk zionistisch idee schuilt volgens hem een diep verlangen naar bevrijding van die eeuwenoude ‘abnormaliteit’. Met zijn boek wil Brenner zo duidelijk maken dat het westerse Israël-debat bestaat uit meer dan alleen het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

6.BIOGRAFIE OVER DE BEKENDSTE PLEITBEZORGER VAN DE PALESTIJNSE ZAAK

Timothy Brennan: Places of mind. A Life of Edward Said.  € 28,-

In de omvangrijke biografie Places of Mind. A Life of Edward Said gaat Timothy Brennan in op het leven van de Palestijns-Amerikaanse cultuurcriticus Edward Wadie Said (1935-2003). De in West-Jeruzalem geboren Said kon na de stichting van Israël in 1948 niet meer terug naar Palestina, studeerde in de Verenigde Staten westerse literatuur en zou later furore maken als ‘publieke intellectueel’. Brennan beschrijft de totstandkoming van Saids roemruchte boek Orientalism (1978) waarin de Palestijnse denker uiteenzette hoe de studie naar het Nabije Oosten en de islam door westerlingen werd ingezet ten faveure van het westers kolonialisme. Volgens Brennan was Orientalism, en in zekere zin de hele persoon van Said, onlosmakelijk verbonden met de Palestijnse kwestie. Said was de bekendste pleitbezorger van de Palestijnse zaak in het Westen.

7. POLITIEK ESSAY OF EEN FANATICUS KAN WORDEN GENEZEN

Amos Oz: How to cure a fanatic € 9,50

In het werk van Amos Oz, in 1939 in Jeruzalem geboren als zoon van vluchtelingen uit Oost-Europa, staat zijn diepe afkeer van fanatisme centraal. Oz is altijd een politieke schrijver geweest. Hij was betrokken bij de oprichting van de Vrede Nu-beweging, en onderzocht in zijn romans de duistere drijfveren van de mens. How to Cure a Fanatic, in het Nederlands vertaald als Hoe genees je een fanaticus?, is een essay over fanatisme. Waarom krijgt het mensen in de greep? Hoe wapen je je ertegen? Op iedere pagina wil je wel streepjes zetten, zo inzichtrijk is het. ‘De essentie van fanatisme’, concludeert Oz, ‘is het verlangen om andere mensen te dwingen om te veranderen.’ De fanaticus hangt om je nek om je te omhelzen, of grijpt je naar de keel – maar altijd is hij met jou bezig.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

8.MONUMENTAAL BOEK OVER DE NOODZAAK VAN EEN ‘IJZEREN MUUR’

Avi Shlaim: The Iron Wall. Israel and the Arab world. € 23.50

De titel van dit monumentale boek, The Iron Wall, over de relatie tussen Israël en de Arabische wereld verwijst naar een gelijknamig essay van de revisionistische zionistische leider Ze’ev Jabotinsky uit 1923. Jabotinsky beïnvloedde onder meer, maar niet alleen, het denken van Likud, de partij van Benjamin Netanyahu. Hij was voor het opwerpen van een ‘IJzeren Muur’ tussen een nieuwe Joodse staat en de Arabische wereld eromheen. Alleen militaire overmacht zou Palestijnen en Arabische landen ‘alle illusies ontnemen’ en tot vrede dwingen. Shlaim, emeritus hoogleraar in Oxford, laat zien hoe diep dit denken is geworteld in Israël, en hoe het de Israëlische politiek heeft beïnvloed tot aan de millenniumwisseling. Israël is bovendien getraumatiseerd door de gruweldaden van Hamas op Israëlisch grondgebied. The Iron Wall helpt om dat in historische context te zien.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

9.ISRAËLISCHE JOURNALIST DIE HARD OORDEELT OVER ZIJN EIGEN GESCHIEDENIS

Ari Shavit: Mijn beloofde land. De triomf en tragedie van Israel € 29.99

In Mijn beloofde land onderzoekt journalist Ari Shavit de geschiedenis van zijn geboorteland Israël, en zichzelf. Hij schroomt daarbij niet hard te oordelen. Het boek laat goed zien in welke pijnlijke spagaat linkse Israëliërs (al enige tijd) zitten. Shavits verhaal begint in 1897, wanneer zijn Brits-joodse overgrootvader voet aan wal zet in de haven van Jaffa, dat tegenwoordig onderdeel is van de gemeente Tel Aviv-Jaffa. Shavit noteert ook wat zijn overgrootvader niet wilde zien: dat het land al door Palestijnen werd bewoond. In het aangrijpende hoofdstuk ‘Lydda’ beschrijft hij vervolgens hoe de Palestijnen in 1948 uit deze stad werden verdreven. Hij spreekt onomwonden over een etnische zuivering, maar probeert tegelijk de motieven daarachter te begrijpen. Ook zichzelf spaart hij niet. Shavit verwijt zichzelf (en andere vredesactivisten) de gedachte dat een einde aan de bezetting ook vrede betekent. Dat gelooft hij niet meer.

Wilt u deze titel bestellen? Klik dan hier!

10.STRIP VAN AMERIKAANSE JOURNALIST OVER HET PALESTIJNSE LEVEN

Joe Sacco: Palestine.  €15,99

Het zware leven van de Palestijnen onder Israëlische bezetting laat zich verrassend goed verstrippen. Juist omdat het thema zo zwaar is misschien. Of omdat het Palestijnse leven even zwaar als absurd is. De Amerikaanse journalist Joe Sacco zat begin jaren negentig een paar maanden in de Palestijnse gebieden. In zijn getekende oorlogsreportages, gebundeld als Palestine, speelt hij de hoofdrol: die van nieuwsgierige verslaggever tegen het einde van de Eerste Intifada. Hij tekent en schrijft rauw en grappig, maar het is ook pijnlijk om te zien hoe weinig er in dertig jaar is veranderd. Toen al sloot Israël de elektriciteit in Gaza af als collectieve straf.

Geplaatst op 22 september 2023

Literaire Salon met Fokke Obbema op zondag 26 november.

Literaire Salon op zondag 26 november 2023.
Eus Wijnhoven interviewt Fokke Obbema naar aanleiding van zijn nieuwe boek  Stervelingen
Wat is de essentie van het leven, in het licht van onze sterfelijkheid? Om die vraag te beantwoorden voerde Fokke Obbema ruim veertig gesprekken met personen die geconfronteerd werden of worden met de dood, of die beroepsmatig veel met de dood te maken hebben – een patholoog-anatoom en tevens filosoof, een terminaal zieke twintiger, een bijna honderdjarige milieuactiviste, een advocaat met een bijna-doodervaring, een hospicemedewerker, een psychologe die de wacht is aangezegd, kortom: stervelingen. De gesprekken gaan over wat het betekent om mens te zijn: over lijden en leven, over vechten en veerkracht, over angst en aanvaarding, over opgedane inzichten en levenswijsheden. Na zijn bestsellers De zin van het leven en Een zinvol leven is Fokke Obbema nu terug met een rijk boek vol levenswijsheid dat het leven beschouwt door over de dood te spreken.

Nadat hij in 2017 een hartstilstand had doorgemaakt, ging Obbema tijdens zijn herstelperiode op zoek naar de zin van het leven.
Zijn interviews met diverse mensen leverden hem zeven inzichten op die in 2019 werden opgenomen in zijn boek De zin van het leven. In dit boek staan naast Obbema’s persoonlijke verhaal over zijn hartstilstand, een serie interviews die allemaal begonnen met de vaste beginvraag ‘Wat is de zin van ons leven?’

In zijn vervolgboek Een zinvol leven uit 2021 laat hij mensen vertellen waar het volgens hen in het leven om zou moeten draaien.Aan de vele meningen uit het boek kunnen lezers hun eigen mening toevoegen. Door het eigen levensverhaal op te tekenen, te beginnen met de vormende ervaringen uit de jeugd en vervolgens die uit de tijd van volwassenheid. De betekenis van die ervaringen kan helpen een soort levensles of motto te formuleren.Het scherp krijgen van de levensles kan nuttig zijn in tijden van tegenslag.

Eus Wijnhoven is uitgever van de Delftse uitgeverij Gist en recensent ondere andere voor De Omslagwebsite.

Datum:        Zondag 26 november
Plaats:         Synagoge, Koornmarkt 12
Prijs:           € 15,50
Zaal open : 14,30 uur
Aanvang:    15.00 uur

Wilt u plaatsen bestellen? Klik dan  hier!

Of bel ons: 0152121510 of mail ons: info@deomslagdelft.nl of kom langs in onze leuke winkel!

 

 

Geplaatst op 10 augustus 2023

De eerste Literaire Salon na de zomervakantie!

Zondag 17 september Saskia Goldschmidt over haar nieuwe roman Kukuruznik

 

Goldschmidt verweeft een aangrijpend familieverhaal met de geschiedenis van moedige vrouwelijke pioniers in de vliegkunst
Kukuruznik is een rijke en zorgvuldig gecomponeerde roman over moed en veerkracht: over de kunst om in het donker te leren kijken.

 

Noa erft bij het overlijden van haar vader een kist met papieren. Het zijn verhalen over vliegeniersters die in de begintijd van de luchtvaart wereldwijd in wankele vliegtuigjes stapten om records te breken. Rosy Rose bijvoorbeeld, de eerste Amerikaanse zwarte pilote, en de jonge vrouwen in het Sovjetleger die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Kukuruzniks in het donker leerden vliegen. En er zijn brieven van een jonge moeder aan haar verongelukte echtgenoot.

Aanvankelijk is het Noa een raadsel waarom haar liefdevolle maar zwijgzame vader zich zo hevig interesseerde voor deze vrouwen, die allen braken met de conventies van hun tijd. Maar met de bestudering van zijn nalatenschap komt ook het besef dat hierin het raadsel van haar familiegeschiedenis ligt. Een geschiedenis die ook in Noa diepe sporen heeft achtergelaten.

Kukuruznik is een rijke en zorgvuldig gecomponeerde roman over moed en veerkracht: over de kunst om in het donker te leren kijken.

Kukuruznik kreeg 3 ballen in de NRC en van ons 5!

Datum:        Zondag 17 september
Plaats:         Synagoge, Koornmarkt 12
Prijs:           € 15,50
Zaal open : 14,30 uur
Aanvang:    15.00 uur

 

Bekijk de trailer:

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=saskia+goldschmidt+boektrailer&ie=UTF-8&oe=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:4e95b192,vid:FtiLSKsh_00

 

 

 

Geplaatst op 7 juli 2023

Juul en Senna geslaagd voor het VWO!


Geplaatst op 10 juni 2023

Kijk hoe leuk: fraaie pop-up kaarten van Delft € 8.95


Geplaatst op 30 mei 2023


Geplaatst op 2 mei 2023

Marieke Lucas Rijneveld schreef dit gedicht voor de dodenherdenking

Waar ik aan denk

Het is niet moeilijk om stil te zijn,
toch wist ik al vroeg: rouw past nooit
in twee minuten. Het is eerder de
opwarmingstijd van een magnetrongerecht,
een eenpersoons-stamppot die een beetje
naar plastic en een beetje naar verdriet smaakt.
Ik weet heel goed dat in die geluidloosheid nooit
ieder mens herdacht, elk bombardement,
of alle schrik zit van wie-mij-ontdekt, het lek
en de hongervraag. Ook vermoed ik dat
hoop te groot is, want ik hoop wat af.
Soms word ik zelfs een duif, zo eentje die
harmonie brengt. Anderen zeggen dat ik
het niet kan begrijpen, dat je om echt stil
te kunnen zijn de oorlog meegemaakt
moet hebben. Dus ik houd mijn mond
en probeer aan vrede te denken.
Vrede past precies in twee minuten.

Geplaatst op 21 april 2023

Frits Abrahams in NRC van 21 april

Verdwijnende schrijver

 

Een opmerkelijke noodkreet van een bekende schrijver – zo zou je het korte essay kunnen noemen dat Ted van Lieshout voor het aprilnummer van het literaire tijdschrift Tirade schreef. Het nummer is gewijd aan bedreigde en verboden literatuur.

„Langzaam verdwijn ik uit de tijd”, schrijft Van Lieshout in de openingsalinea. „Daarvoor hoef ik niet dood te zijn. Ik zie het gebeuren en het is zinloos om ertegen te vechten. Me erbij neerleggen, accepteren dat het zo is, kost tijd. Of ik die heb, weet ik niet.”

Van Lieshout (67) is een gelauwerd kinderboekenschrijver die in zijn boeken onderwerpen als homoseksualiteit en pedofilie niet schuwde, ook al kwam het hem af en toe op kritiek te staan. Met lede ogen ziet hij hoe de laatste jaren de rol van de kinderboekenschrijver is veranderd. „Van hem (lees ook: haar) wordt nu verwacht dat hij diverser en inclusiever schrijft. Dus meer over kinderen van kleur en met een biculturele achtergrond en ook meer over seksuele geaardheid en gender. Dat klinkt goed; er zit echter een ‘maar’ aan.”

Hij legt uit dat de boeken nu moeten voldoen aan de normen en waarden van de ouders en verzorgers van die kinderen. Ook mag je als auteur niet meer in de huid van een persoon uit een andere cultuur kruipen, want dat heet ‘culturele toe-eigening’. Van Lieshout: „Ik merk dat mijn ideaal, het autonoom kunstenaar voor kinderen zijn, onder vuur ligt en ik ervaar dat als verlammend. Mijn ouder wordende geest en lichaam kunnen dat niet aan.” Hij onthult dat hij inmiddels al twee boeken in hun geheel heeft afgeblazen en twee andere heeft „onderworpen aan zelfcensuur”.

Van Lieshout klaagt, maar verzet zich niet. „Ik heb me erbij neer te leggen”, sluit hij af. „Want het is niet míjn toekomst waarvoor ze deze veranderingen willen, maar de hunne, dus ik moet niet in de weg gaan staan. Ik moet een pas opzij zetten en verder hoef ik alleen maar te zorgen dat ik niet wegkwijn.”

Ik heb begrip voor zijn gelaten houding, tegelijkertijd vind ik het erg jammer. In de eerste plaats doet hij zichzelf als schrijver ernstig tekort. Boeken onvoltooid laten of onderwerpen aan zelfcensuur – is dat voor een schrijver al niet een vorm van ‘wegkwijnen’? Kan hij zijn grote reputatie niet beter benutten door een wat strijdbaarder houding aan te nemen? Hij zou er bovendien ook zijn jongere collega’s een grote dienst mee bewijzen. Schuwt hij liever het publieke debat, dan zou hij op z’n minst de boeken kunnen blijven schrijven die hem voor de geest staan.

Eerder dit jaar trok Pim Lammers zich al terug als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht na doodsbedreigingen vanwege zijn verhaal ‘Trainer’ over een pedofiele relatie.

Op die manier krijgen homohatende voetbalhooligans en politieke ophitsers als Wybren van Haga, die Lammers in het nauw bracht, wel erg royaal hun zin. Waartoe dat kan leiden staat in de rest van het voornoemde nummer van Tirade te lezen: censuur, boekvernietiging, vervolging. De Russische dissidente dichter Dimitri Bykov schrijft in een gedicht over Poetins gedachtegoed: ‘Hoe anders lezen onze kranten:/ zo onwaarachtig, zo gedwee/ dat ze van louter schaamte branden – dat maakt Europa nimmer mee.’ Bykov werd in 2018 bijna met succes vergiftigd door officieren van de Russische Veiligheidsdienst.